Podvojné účetnictví

Co je to účetnictví (podvojné) ?

Účetnictví je činnost, která vede k průběžnému zjišťování stavu a změn majetku podniku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření podniku a umožňuje kontrolu hospodaření za určité časové období.

Podstatou účetnictví  je spárování každé položky účtu s položkou jiného účtu, ovšem každá položka se nachází na jiné straně – Má dáti nebo Dal.
Tímto způsobem účtují jak fyzické, tak právnické osoby. Mohou tak učinit z vlastní vůle, nebo pokud by v uplynulém účetním období překročily obrat 25 milionů korun.  Podvojné účetnictví je povinné pro ty, kdo jsou zapsaní v obchodním rejstříku.
Jinými slovy by se dalo také říci, že účetnictví je prostředek pro sledování a zobrazování stavů, změn a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách, včetně návazného odvodu daní.

Zákon o účetnictví č. 563 z r. 1991