Daňová evidence

Co je daňová evidence ?

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví.

Musíte ji mít, pokud máme příjmy z podnikání, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a chceme v Daňovém přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Nemusíme ji mít, pokud budeme uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů.

Jsme-li plátcem DPH, je pro nás povinná i evidence k DPH.

Daňovou evidenci tedy mohou bez problémů vést všichni drobní podnikatelé, fyzické osoby, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a mají roční obrat menší než 15 milionů Kč

Hlavní je, aby daňová evidence obsahovala všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které jsme v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností obdrželi hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12. V našem zájmu je, aby evidence obsahovala také všechny naše daňově uznatelné výdaje, které jsme zaplatili od 1.1. do 31.12. K nim pak přidáme ještě odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách a výdaje na auto.

V evidenci však chybět ani inventura majetku k 1.1. a 31.12. kalendářního roku. Kvůli daňovému přiznání, kde budeme povinně vyplňovat tabulku počátečních a koncových stavů, musíme svojí evidencí zajistit to, aby jsme mohli na počátku a na konci roku invenatrizovat dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky a závazky a pro Vaší evidenci měli jejich přehled.

Jsme-li plátcem DPH, je třeba evidenci upravit podle § 100 zákona o DPH, viz Povinnosti plátce, evidence a Daňová evidence plátce.

Daňová evidence v zákoně:   § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu