Nabízíme zpracování Daňové evidence či Účetnictví zpětně (max. za 3 roky).

Důvodem na straně účetních jednotek, podnikatelských subjektů mohou být  např.  firemní, ekonomická krize, zdravotní problémy OSVČ, dlouhodobý pobyt v zahraničí, či prosté nepřipravení listin a dat k ročnímu zpracování pro podání Daňového přiznání za některé účetní období. V tomto případě stačí přinést to, co máte, a my Vás budeme sami informovat, co je ještě potřeba pro konečná podání daní a nakonec s Vámi probereme výše plateb a rozsah hlášení na příslušné úřady.
Cena se neliší od standardního ceníku. 

Podle § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p. („DŘ“) daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky.
Tato lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (tj. zpravidla počínaje 1. 4. roku následujícího po příslušném zdaňovacím období), nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové přiznání. Zmíněné ustanovení stanoví celou řadu důvodů prodlužujících, přerušujících nebo stavějících lhůtu pro stanovení daně.

Pro samotnou žádost o vrácení přeplatku platí šestiletá lhůta, běžící od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl. Po této lhůtě přeplatek zaniká a je příjmem státního rozpočtu.

Také je vhodné upozornit, že v dodatečném přiznání na nižší daňovou povinnost nelze uplatnit vyšší nezdanitelné části základu daně ve smyslu § 15 ZDP ani vyšší daňovou ztrátu, jak stanoví speciální ustanovení § 38p odst. 2 ZDP